Άπειρες Ευέλικτες λύσεις Μηχανογράφησης με το SoftOne E.R.P.

SOFTONE

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας από το 2005 ασχολήθηκε με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εξειδίκευση του SOFTONE ERP.
Η ενασχόλησή μας με τον αγροτικό τομέα απαιτούσε ολοκλήρωση των μηχανογραφήσεων των πελατών μας με ενσωμάτωση εξειδικευμένων λύσεων.

Η αρχική παρουσίαση του SOFTONE το 2002-2004 εμπεριείχε όλα τα στοιχεία (χειριστικά , προγραμματιστικά) που θέλαμε ώστε να έχουμε μία συνολική λύση στους πελάτες μας η οποία να έχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας τυπικής εμπορικής εφαρμογής αλλά να ενσωματώνουμε ειδικά θέματα που αφορούν την κάθε μονάδα. Το SOFTONE έχει όλα τα χαρακτηριστικά και την υποδομή να καθετοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Τα προγραμματιστικά εργαλεία του SOFTONE μας έδωσαν την δυνατότητα να υλοποιήσουμε στους πελάτες μας ουσιαστικές και παραγωγικές μηχανογραφήσεις.

Το 2010 βραβευθήκαμε για τις καθετοποιημένες λύσεις μηχανογράφησης από την SOFTONE Α.Ε

Η ενασχόλησή μας είχε σαν αποτέλεσμα να μηχανογραφήσουμε αρκετά δύσκολους και καθετοποιημένους τομείς όπως Αγροτικούς Συνεταιρισμούς – Εκκοκκιστήρια – Παραγωγικές Βιομηχανικές Μονάδες.

Ειδικά στον Εκκοκκιστηριακό χώρο από το 2008 μετά την πρώτη επιτυχημένη εγκατάσταση, η λύση μας έγινε αποδεκτή και εγκαταστάθηκε στα περισσότερα Εκκοκκιστήρια της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα έχουμε υλοποιήσει και λύσεις πανελληνίου ενδιαφέροντος όπως κάλυψη της Φυτοπροστασίας και Συνταγογράφησης. Λύση η οποία προωθείται πανελλήνια και έχει εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ COMPUTER FORCE

από την Soft Οne Technologies Α.Ε.

Στις 28/03/2010 στο ετήσιο ταξίδι συνεργατών της SoftOne στην Πράγα η Computer Force βραβεύτηκε από την SoftΟne Α.Ε. με Βραβείο Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.

“Σε αναγνώριση της ευρείας και ποιοτικής συνεισφοράς στην ερευνητική δραστηριότητα της Soft One Technologies Α.Ε. και την αξιοποίηση των εργαλείων ανάπτυξης”

αναφέρει η τιμητική πλακέτα που παρέλαβε η εταιρία μας.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

S1 SOLUTIONS

my DATA Tools

Το συγκεκριμένο module αφορά την αυτοματοποίηση των καταχωρήσεων αγορών – εξόδων και την σύνδεσή τους κατά την καταχώρηση τους με ληφθέντα ΜΑΡΚ προμηθευτών – πιστωτών στο SoftOne ERP.

Δίνει την δυνατότητα επιλογής και αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων ( Φορολογική Σειρά  Φορολογικός α/α ) κατά την καταχώρηση Ειδικών Συναλλαγών Προμηθευτών – Ειδικών Συναλλαγών Πιστωτών και Παραστατικών Αγορών  από μη συνδεμένες ληφθείσες συνόψεις  Εξόδων (Αγορών – Δαπανών) με επιλογή από εμφανιζόμενα ΜΑΡΚ που έχουμε λάβει και είναι σε εκκρεμότητα. 

Εμφανίζεται μήνυμα κατά την καταχώρηση του παραστατικού αν δεν συμφωνεί η συνολική αξία με την συνολική αξία της ληφθείσας σύνοψης.

Περιέχει ειδικά ευρετήρια στα προαναφερόμενα κυκλώματα με τα οποία γίνεται εύκολος ο έλεγχος των καταχωρήσεων μας και στο οποίο εμφανίζεται και η διαφορά αξίας μεταξύ του παραστατικού μας και της επιλεγμένης σύνοψης.

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραστατικών των σχετικών κυκλωμάτων Ειδικών Συναλλαγών (Προμηθευτών – Πιστωτών) με απλή παραμετροποίηση στα στοιχεία των Πιστωτών – Προμηθευτών αν οι συνόψεις που λαμβάνουμε είναι συγκεκριμένης μορφοποίησης.

Με την αναφερόμενη διαδικασία γίνεται αυτόματα η σύνδεση των παραστατικών Δαπανών με τα ληφθέντα ΜΑΡΚ και η αποστολή των χαρακτηρισμών τους στο MyData.

SOFTONE ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συνταγογράφηση Φυτοπροστασία πλήρως ενσωματωμένη στο Softone για Γεωπονικά Καταστήματα.
Αποστολή και λήψη δεδομένων απο το portal minagric μέσω της εμπορικής διαχείρισης Softone.

Yποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις του Softone απαιτεί μόνο την ύπαρξη του Module Σχεδιασμός Οθονών που περιλαμβάνεται σχεδόν σε ολες τις διαμορφώσεις του Softone

Αυτόματη ενημέρωση Συνταγογράφησης.

Αυτόματη ενημέρωση Συνταγογράφησης με Web Services του e-services.minagric.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

SOFTONE COTTON

 Ειδική μηχανογραφική λύση πλήρως ενσωματωμένη στο SOFTONE ERP για τον εξειδικευμένο χώρο των Εκκοκκιστηρίων.

Αυτόματη ενημέρωση Αγροτεμαχίων Παραγωγών από το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρακολούθηση Παρτίδων Παραλαβής, On Line παρακολούθηση πολλαπλών Υποκαταστημάτων / Τόπων Παραλαβής.

Διαχείριση Κλειστών Τιμών ανά Παραγωγό ή Διαχειριστή Παραγωγών.

Ευέλικτη Τιμολόγηση και έκδοση Συμπληρωματικών Τιμολογίων με πολλαπλές συνθήκες και κριτήρια.

Μηχανογραφική κάλυψη της Αυτοτιμολόγησης.

Μηχανογραφική παρακολούθηση Απαλλακτικών ΦΠΑ.

Παρακολούθηση Παραγωγή Εκκοκκισμένου με αναγωγή από την Ζύγιση του Ετοίμου (Δέμα Πρέσας).

Τιμολόγηση – Δελτία Αποστολής με Packing List πωλούμενων Δεμάτων.

Κάλυψη όλων των μηχανογραφικών απαιτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εφαρμογή διαδικασιών Παραλαβής Νωπού προιόντος και παλλετοποίησης.

Σήμανση παλλετών με BAR CODE για εύκολη διαχείριση της διακίνησης και της τροφοδοσίας αυτών σε συσκευαστήρια – τυποποιητήρια.

Υποστηρίζεται και η συμφόρτωση πολλών παραγωγών σε μία παλέτα.

Καταγραφή των αποθηκεύσεων σε Αποθήκες – Ψυκτικούς θαλάμους και παρακολούθηση των αποθηκευμένων παλετών κατά Θάλαμο – Ποικιλία – Παραγωγό.

Αυτόματος σχηματισμός LOT NR κατά την τροφοδοσία τους σε συστήματα διαλογής.

Αυτόματη ζύγιση της έτοιμης συσκευασμένης ή καλιμπραρισμένης παλέτας σε παλετοδέτες.

Διαδικασία καταγραφής των περιεχομένων συσκευασιών τα οποία εμπεριέχουν το σχετικό LOT NR τροφοδοσίας.

Παρακολούθηση εναπόθεσης σε Αποθήκες – Ψυκτικούς Θαλάμους.

Καταγραφή των πωληθέντων παλετών και αυτοματοποίηση της πώλησης των παλετών. Σχηματισμός Packing List.

SOFTONE ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΠΑ

Aρχείο χρήσεων, ενιαίο αρχείο προμηθευτών πιστωτών για όλες τις χρήσεις.

Υποστήριξη πολλών Σειρών Απαλλακτικών.

με αυτόνομο όριο ανά σειρά, έλεγχο ημερομηνιών και ποσών ανά σειρά. Πλήρης εναρμονισμός με την ΠΟΛ 1167 (2015).

Ενιαία διαχείριση χρήσεων.

Όλες οι χρονιές εμπεριέχονται στην ίδια βάση δεδομένων.

Διαχείριση έκδοσης απαλλακτικών ΦΠΑ μέσα από το Softone.

Καταχώρηση απαλλακτικών.

με αυτόματο έλεγχο καταχώρησης ημερομηνίας, αυτόματο υπολογισμό ποσών προηγούμενο Χρεωστικό Συναλλαγών, προηγούμενο πιστωτικών-επιστροφών , έλεγχος υπολοίπου ποσού ανά σειρά Απαλλακτικών. Αυτόματη εκτύπωση του Διπλοτύπου Απαλλαγής. Υποστηρίζεται και μαζική εκτύπωση. Εύκολη επανεκτύπωση.

Report Generator.

για διαχείριση ακόμα και Custom εκτυπώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδος. Η εφαρμογή παραμετροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδος σας.

Αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες με ειδική έγκριση έχουν δικαίωμα αγοράς με απαλλαγή ΦΠΑ.

Μαζική έκδοση Απαλλακτικών για τις περιπτώσεις Αυτοτιμολόγησης.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. COTTON SCAN

Εφαρμογή ανάγνωσης δεμάτων Cotton Scan

  H Computer Force παρουσιάζει βιομηχανικές λύσεις υποστηρίζοντας το πελατολόγιό της στον Εκκοκκιστηριακό χώρο.

  Η εταιρία μας προσφέρει και Hardware εξοπλισμό βιομηχανικών scanner της Motorola και της DataLex.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τελευταίας τεχνολογίας scanner και έχει συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Win CE και Windows Mobile για την ανάγνωση δεμάτων Εκκοκκισμένου Βάμβακος. Μέχρι τώρα η διαδικασία υποστηρίζεται απo παλαιάς τεχνολογίας Scanner. Με την παρουσίαση της εφαρμογής μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθούν βιομηχανικά Scanner τελευταίας τεχνολογίας
Το πρόγραμμα “διαβάζει” και αποκωδικοποιεί οποιαδήποτε μορφή Bar Code. Μπορείτε να παράξετε ετικέτα δέματος μόνο με τον α/α του δέματος. Το πρόγραμμα μπορεί να μεταφέρει από την μηχανογράφησή σας το αρχείο δεμάτων και να εμφανίζει τα κιλά των δεμάτων κατά το σκανάρισμα.

Έχει συμβατότητα με την παλιά διαδικασία scanning και “διαβάζει” ακόμα και Bar Code γραμμογράφησης ΟΠΕΚΕΠΕ (μεταφέροντας και τα κιλά της ετικέτας). Επίσης το αρχείο που εξάγεται είναι συμβατό να μεταφερθεί στο Packing List της φόρτωσης ανεξάρτητα από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί η μηχανογράφηση του Εκκοκκιστηρίου.

Παρουσίαση της καθετοποιημένης εφαρμογής Softone Cotton για Εκκοκκιστηρία που αναπτύξαμε στο Softone ERP.

2. ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΠΑ

Αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες με ειδική έγκριση έχουν δικαίωμα αγοράς με απαλλαγή ΦΠΑ.

Μεμονωμένη εφαρμογή η οποία διαχειρίζεται πλήρως τα απαλλακτικά ΦΠΑ και την έκδοση του σχετικού Διπλοτύπου Απαλλαγής.

Διασυνδέεται με υπάρχον ERP σύστημα οποιασδήποτε εταιρείας.

Αυτόματη ενημέρωση των Προμηθευτών – Πιστωτών από το υπάρχον ERP σύστημα.

Διαχείριση πολλαπλών σειρών με αυτόνομο έλεγχο ανά Σειρά. . Πλήρης εναρμονισμός με την ΠΟΛ 1167 (2015)

Αυτόματος έλεγχος καταχώρησης ημερομηνίας, αυτόματος υπολογισμός ποσών προηγούμενων Χρεωστικών Συναλλαγών, προηγούμενων πιστωτικών-επιστροφών , έλεγχος υπολοίπου ποσού ανά σειρά Απαλλακτικών. Αυτόματη εκτύπωση του Διπλοτύπου Απαλλαγής.

Εκτυπώσεις συμφωνίας ανά σειρά , συναλλασσόμενο. Εκτύπωση Βιβλίου

3. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΝΩΠΩΝ ΜΕ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ειδική εφαρμογή παρακολούθησης Νωπών Παραλαβών και διαχείρισης Ιχνηλασιμότητας.

Διασύνδεση με συστήματα ERP Softone.

Παλετοποίηση Παραλαβής,  Καταγραφή Τροφοδοσίας Παλετών και αυτόματος σχηματισμός LotNr, Εκτύπωση LotNr Τροφοδοσίας για επικόληση στα συσκευασμένα προιόντα. Καταγραφή ζυγίσεων στον Παλετοδέτη και εκτύπωση σήμανσης Bar Code συσκευασμένης παλέτας.

Καταγραφή φορτώσεων Συσκευασμένων Παλετών για σχηματισμό Packing List.

Εκτύπωση ανά παλέτα εμπεριεχομένων παραγωγών.

Πληθώρα Εκτυπώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδος

 

4. PLAN b

Περιλαμβάνει Διαχείριση:

  Πελατών
  Προμηθευτών
  Αποθήκης
  Πωλήσεων
  Αγορών
  Εισπράξεων
  Πληρωμών

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες της μικρής – μεσαίας αγοράς για την παρακολούθηση των βασικών αναγκών της.
‘Εχουμε αναπτύξει και καθετοποιημένες λύσεις για την παρακολούθηση των εργασιών Αγροτικών – Συνεταιρισμών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ.Αθανασιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Λουτρού 4, 59132 Βέροια

23310 70175, 23310 25188, 23310 77511
6977 576 637

9:00π.μ – 17:00μ.μ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 20899126000
ΑΦΜ: 999112004
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας